fbpx

Školska iskustva u radu sa Multisoftovim programima

Rate this item
(0 votes)

Godinama se naši programi koriste u nastavi, a od sada ćemo na ovim stranicama postaviti mišljenja koja dobijamo od kolega prosvetnih radnika širom zemlje. Tekstovi nisu ispravljani ni na koji način.

Александра Јенча
Дејан Гвозденов
Оливера Павков
ОШ "Јован Стерија Поповић"
Вршац
Веома смо задовољни Мултисофтовим издањем Веселе математике 1 пошто се одликује одличном графиком, богатом звучном подлогом, једноставним управљачким системом што све заједно обезбеђује изузетно лак рад и подстиче децу да самостално без сталне помоћи учитеља стичу нова знања и примењују већ стечена, а учитељи имају бољи увид у ниво знања ученика. Повратна информација коју дете добија приликом израде задатака је веома битна јер нако лоше урађеног теста ученик поново приступа изради истог и покушава да исправи своје грешке и самим тим на веома  занимњив начин самостално долази до закључака.

 

Драгана Милетић
Драгана Ђурић
О Ш „ Десанка Максимовић“ Ковин
1. О ПРОГРАМУ ВЕСЕЛА НАУКА – МАТЕМАТИКА 2

Програм Математика 2 је занимљив  за децу. Он   на један интересантан начин приказује градиво математике за други разред.
Компијутер је за ученике један од најомиљенијих начина игре, начина како да се проводи слободно време. У школи такође ученици обожавају часове предмета Од играчке до рачунара, као друге часова који су изведени и реализовани у рачунарској учионици.
Овај  програм садржи део за почетнике, када се деца упознају са програмом као и садржајем предмета математике за други разред.
Затим иде део Треба још да вежбам и део који се односи на потпуно овладавање  самим програмом и садржајима.
Када деца овладају свим овим нивоима онда наравно могу прећи и на све оно што је резервисано за игру. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА.
Мислим да ће наши ученици свих разреда уживати у овим програмима.

2. ВАШИ ЗАДАЦИ СУ ВЕОМА ЗАНИМЉИВИ, ДОБРО ОСМИШЉЕНИ ТАКО ДА МИ НЕ БИ ВРШИЛИ НИКАКВЕ ПРОМЕНЕ.


1. Ђорђијевски Татјана
2. Ардељан Снежана
3. Златковић Вјерочка
ОШ „ Јован Јовановић – Змај“ Хајдучица
У глобалу програм нам се веома допао, одлично је осмишљен и урађен, прилагођен узрасту деце. Задаци су веома креативни, употпуњени одговарајућим сликама што деци на том узрасту омогућава да на очигледан начин дођу до знања. Редослед задатака је такође добар јер води од лакшег ка тежем. Задаци подстичу ученике на размишљање и самостално извођење закључака што доводи до развијања логичког мишљења које је крајњи циљ сваког наставника. Програм је веома забаван за децу јер до знања стижу кроз игру, самостално или такмичећи се са другарима. Дете само бира начин на који жели да стиче знања.
Јако нам се допало и то што програм садржи диференциране задатке у три нивоа, прилагођене индивидуалним способностима деце. Тако да дете само може изабрати ниво који му одговара. Нивои су веома лепо насловљени и не вређају личност детета. Занимљиво је и то што деца могу изабрати пропратне ефекте који их воде кроз програм. Радећи на овом програму деца ће се пре свега забавити, а знамо да кроз забаву и игру много више уче и усвајају, него кад им је нешто наметнуто.


Сираки Гертруд
Вајда Јулиана
Радмила Којић
ОИСШ: ''Жарко Зрењанин''
Ивана Горана Ковачића 14
Суботица
Веома је тешко анализирати било који програм јер радимо у специјалној школи и наш угао гледања није као код осталих просветних радника. Другачији нам је и наставни план, као и уџбеници које користимо. Погледали смо програм Свет око нас и чини нам се да сте обухватили све целине и заиста их детаљно обрадили. Ваш програм је базиран на томе да ученици учврсте своја знања, а нашој деци би одговарало да их кроз игру стекну. Нашој деци би олакшало рад да:
је задатак и аудитивно задат и објашњен
приликом израде задатка се појави звук који деци говори да ли је задатак тачно решен или не и пре стискања опције: резултат, уместо насумично убачених познатих звукова
Део Оријентација у простору је урађен по нашим принципима рада, јасан је и очигледан. Допада нам се.


Лахош Драгана
МИШЉЕЊЕ О МУЛТИСОФТОВИМ ОБРАЗОВНИМ СОФТВЕРИМА

Ваши образовни софтвери су ми се веома допали. Могу бити од велике користи за мотивацију ученика на часу, али и код куће.
Одлучила сам да се детаљније посветим Веселој математици 1. Након дужег играња и упознавања са садржајем дошла сам до  закључка да уз  њих часови утврђивања и увежбавања градива из математике постају права забава.

Допада ми се што:
су задаци дати по областима, по тежини и што им је дата могућност да сами одреде време за израду задатака(одлучујући се за опције Мада нисам баш сигурна да се може одредити наставна област, јер када сам се определила за сабирање и одузимање добила сам задатке са множењем и дељењем(на цд-у Весела математика 2) нпр. Означи бројеве који су 4 пута мањи од датог броја или означи бројеве који су дељиви са 8.
звучни записи су интересантни, различити и деци су занимљиви и смешни;
задаци су маштовити, различити и лепо графички приказани. Мој предлог би био да задаци буду дати према тежини од лакшег ка тежем.
Такође имам један предлог. Наиме када се играју деца која су веома различитих способности деца која су успешнија играће много, много дуже него деца са слабијим способностима. Та деца ће изгубити мотивацију за даљу игру. Зато не би било лоше да постоји опција да они бирају да ли ће играти док им је резултат 6 бодова и више или ће свако играти по једном као што је у правој игрици Човече не љути се.
Не би била лоша ни опција „саве“, када пожеле да игру прекину, па касније наставе.


Марија Илић
ОШ,,Бора Станковић"
Каравуково
Овим ЦД можемо и желимо да новим идејама помогнемо у реализацији наставе и да подстакнемо ученике да трагају за новим решавањима задатака. ЦД нуди идеје и у вези са планирањем наставе, као и чињеницу да код деце развија интелектуални, емоционални и социјални развој. Пружа могућности очигледног и функционалног учења. Представља и даје основу за учење и наставу у свим другим  наставним предметима и животу уопште.
Могућности и предности коришћења ЦД у настави су:
-    наставни сдржаји прилагођени суразличитим нивоима предзнања ученика и њиховим способностима
-    сваки ученик ради својим темпом
-    сви ученици су активни
-    остварена је снажна мотивација
-    свест о слободи избора
-    ученицима се обезбеђују једнаке шансе за развој и постизања личног максимума, што и јесте основни циљ саврамене наставе.


Јасмина  Давидовић,
Мирјана Милошевић
ОШ „Јован  Јовановић Змај“  Ковин
Весела математика 1 је изузетно занимљив програм јер ученицима првог разреда омогућава да на занимљив начин, уз игру савладају програмске садржаје који су предвиђени програмом за први разред.  Изузетно занимљива техничка решења и звучни ефекти доприносе да рад са овим програмом представља велико задовољство деци. Ако свему овоме додамо и то да су задаци индивидуализовани, тј. да је деци пружена могућност да раде задатке према својим способностима и знањима које поседују  (три нивоа тежине – за почетнике, за оне који треба још да вежбају и за оне који сматрају да све знају), као и могућност позитивне мотивације ученицима (број бодова и време за рад),  онда можемо да изведемо закључак да је овај програм идеалан за увежбавање, обнављање и проширивање знања која деца поседују. Разноврсни задаци, пажљиво тематски конципирани и праћени функционалним и подстицајним илустрацијама олакшавају деци разумевање градива, његово увежбавање  и доприносе разбијању предрасуда да је математика тежак предмет.
Предност овог програма је и та што деца спонтано, играјући се, уче, а знамо да је емоционални став деце према игри знатно позитивнији од става према традиционалним начинима учења, па је зато концентрација ученика на вишем нивоу,  активност је већа, па отуда и  интересовање и мотивација за овакав вид учења.  Тако је игра искоришћена у сврху учења. Кроз игру деца откривају своје могућности, развијају своје способности, вештине, стичу и проширују искуства, уче и стварају.Деца уживају играјући се, мотивисани су, а позитивно расположење преноси се и на учење.
Анализирајући задатке из овог програма уочили смо да у њему постоји обиље задатака који омогућавају ученицима да увежбају пређено градиво, али ипак сматрамо да је превелик број истоветних задатака, са истим циљевима, који захтевају исту мисаону активност и могу да изазову досаду код ученика...


Ерика Гелер, проф.разр.наставе
Ана Копуновић, проф.раз.наставе
Гордана Гргић, проф.разр.наставе
ОШ ''Јован Јовановић Змај''
Суботица
Заједничко је мишљење да су МУЛТИСОФТове презентације изузетно креативне, радне, изазивају интересовање и радост приликом успешно урађених задатака, али и жељу да се евентуално начињена грешка исправи, да се уз још више жара и упорности посвети исправци без осећаја омаловажавања, већ у правцу подстицаја.
Наставни садржаји су прилагођени узрасној групи, прате наставни план и програм, задаци су очигледни, јасни и деца су у могућности да их апсолутно сама могу решавати, те кроз игру и откривање стицати и допуњавати своје знање.
Веома је добро што сваки програм садржи у себи ''помоћника'' који је увек на располагању и по потреби усмерава корисника ка лакшем стизању до циља. Међутим, деца раношколског узраста понекад без праве потребе ''кликну'' на ''помоћника'', а његово се детаљно излагање не може прекинути што доводи до смањења пажње и губитка стрпљења.
Најзад, с обзиром да смо професори разредне наставе, да смо главни реализатори учења читања и писања најосетљивије популације, разумљиво је да нам се највише допада МУЛТИСОФТОВ ЦД БУКВАР. Велик је помоћник у раду и савладавању слова, бројева, боја , облика итд.
Такође, честитке иду и за друге софтвере, Веселу граматику, Веселу математику, свет око нас итд.


ОШ ,, ВУК КАРАЏИЋ “ СРБОБРАН
Јулкица Поповић          
Снежана Остојић
Маја Орњаков

Добре стране програма :
Програм ,, Весела математика 2 “ из едиције ,, Мултисофт за децу “ је прилагођен њиховом узрасту и омогућује ђацима лако и брзо учење кроз игру .

Недостаци програма :
Овај програм не обухвата све геометријске области предвиђене за други разред .
Рад у оквиру једног нивоа деци је једноличан .


Снежана Стаменковић
Елвира Станојковић
Основна школа " Бора Станковић" Каравуково

Овим ЦД можемо и желимо да новим идејама помогнемо у реализацији наставе и да подстакнемо ученике да трагају за новим решавањима задатака. ЦД нуди идеје и у вези са планирањем наставе, као и чињеницу да код деце развија интелектуални, емоционални и социјални развој. Пружа могућности очигледног и функционалног учења. Представља и даје основу за учење и наставу у свим другим  наставним предметима и животу уопште.
Могућности и предности коришћења ЦД у настави су:
-    наставни сдржаји прилагођени суразличитим нивоима предзнања ученика и њиховим способностима
-    сваки ученик ради својим темпом
-    сви ученици су активни
-    остварена је снажна мотивација
-    свест о слободи избора
ученицима се обезбеђују једнаке шансе за развој и постизања личног максимума, што и јесте основни циљ саврамене наставе


Љубинка Булић
ОШ ''Растко Немањић – Свети Сава''
Нова Пазова
Врло пажљиво сам прегледала Ваше понуђене задатке и дошла до закључка да су врло разноврсни, динамични, дотичу скоро све области које се раде у настави. Развијају брзину, спретност, захтевају велику пажњу, а што је све потребно градити код ученика.
Ови задаци немају методичку потпору за обраду новог градива, али се зато могу врло добро примењивати у утврђивању, обнављању и систематизацији обрађеног градива. Посебно нам се допала садржајност веселе граматике за све разреде, али као примедбу би истакла то што задаци нису подељени по разредима, па као такви могли би се примењивати као систематизација четворогодишњег градива. Све у свему ја сам врло задовољна са понуђеним задацима из свих области.


Данијела Вујовић,
Весна  Радмановић
Зорица Видосављевић,
ОШ„Јован  Јовановић Змај“       Ковин
Весела математика 1 је изузетно занимљив програм јер ученицима првог разреда омогућава да на занимљив начин, уз игру савладају програмске садржаје који су предвиђени програмом за први разред.  Изузетно занимљива техничка решења и звучни ефекти доприносе да рад са овим програмом представља велико задовољство деци. Ако свему овоме додамо и то да су задаци индивидуализовани, тј. да је деци пружена могућност да раде задатке према својим способностима и знањима које поседују  (три нивоа тежине – за почетнике, за оне који треба још да вежбају и за оне који сматрају да све знају), као и могућност позитивне мотивације ученицима (број бодова и време за рад),  онда можемо да изведемо закључак да је овај програм идеалан за увежбавање, обнављање и проширивање знања која деца поседују. Разноврсни задаци, пажљиво тематски конципирани и праћени функционалним и подстицајним илустрацијама олакшавају деци разумевање градива, његово увежбавање  и доприносе разбијању предрасуда да је математика тежак предмет.
Предност овог програма је и та што деца спонтано, играјући се, уче, а знамо да је емоционални став деце према игри знатно позитивнији од става према традиционалним начинима учења, па је зато концентрација ученика на вишем нивоу,  активност је већа, па отуда и  интересовање и мотивација за овакав вид учења.  Тако је игра искоришћена у сврху учења. Кроз игру деца откривају своје могућности, развијају своје способности, вештине, стичу и проширују искуства, уче и стварају.Деца уживају играјући се, мотивисани су, а позитивно расположење преноси се и на учење.
Анализирајући задатке из овог програма уочили смо да у њему постоји обиље задатака који омогућавају ученицима да увежбају пређено градиво, али ипак сматрамо да је превелик број истоветних задатака, са истим циљевима, који захтевају исту мисаону активност и могу да изазову досаду код ученика...


Олгица Даниловац
ОШ „Милета Протић“    Товаришево
све похвале за Ваш труд и залагање око креирања овако обимних програма, који ће користити учитељима за рад у одељењу, а ученицима да понове, увежбају и провере стечено знање.
Највише ми се допао програм Весела граматика.Програм обухвата најважније теме из граматике за ученике од првог до четвртог разреда. Садржаје је богат, разноврстан и студиозно урађен.Садржи задатке за стицање знања које ученик треба да поседује на крају четвртог разреда.Задаци су различитог типа и нивоа, коментари после тачно урадјеног задатка мотивишу ученике да раде даље.Неки задаци се понављају, али са различитим редоследом понуђених одговора, што ученицима не допушта учење напамет. Поједини задаци захтевају виши ниво знања, што омогућава напреднијим ученицима да и даље усавршавају своје знање.


Тања Бубуљ-Кари
О.Ш. Душан Јерковић, Инђија
Сви понуђени задаци су занимљиви и код ученика побуђују осећај задовољства и радозналости.
Анализирала сам задатке Весела Математика 2 из области сабирања и одузимања двоцифрених бројева.
Задаци прате програм.
Писани су јасним математичким језиком.
Примењени су различити начини решавања:
Повезивања, таблица, текстуални задаци са АВЦ одговорима који веома успешно везују пажњу ученика развијајући логичко мишљење и закључивање.
Ученици самостално могу да решавају овако постављене задатке.


ОСНОВНА ШКОЛА „22. АВГУСТ“ БУКОВАЦ
ЗОРАНА МИЈИЋ,
ЈЕЛИСАВЕТА ЖАРКОВИЋ И
ДРАГИЦА ТРИВУНЧИЋ
Веома смо вам захвални што сте нам омогућили да користимо ваше софтвере из збирке Весела наука (регистровали смо се). Погледали смо их и немамо замерки, напротив – имамо само речи похвале. Задаци су јасно формулисани, прегледни, ученици ће моћи да их користе без већих тешкоћа


ОШ"Др Јован Цвијић" - Зрењанин
1. Јованов Биљана
2. Мићић Гордана
3. Пилауер Мира

-    ЈАСНА УПУТСТВА ;
-    ДОБРО ВОЂЕЊЕ КРОЗ ЗАДАТКЕ;
-    ЗАНИМЉИВА И ДАЈЕ МОГУЋНОСТ ИЗБОРА АКТИВНОСТИ ШТО ОДРЖАВА ПАЖЊУ;
-    МОГУЋНОСТ БИРАЊА НИВОА ЈЕ ДОБРА ЗА РАЗВОЈ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕТА ДА ПРОЦЕНИ СВОЈА ЗНАЊА , УМЕЊА И ВЕШТИНЕ; ОСИМ ТОГА ОСЛОБАЂА ГА ОД ДОЖИВЉАВАЊА ПОРАЗА;
-    АКТИВНОСТИ ОМОГУЋАВАЈУ ДА СВАКО ДЕТЕ УЧИ СТИЛОМ УЧЕЊА КОЈИ МУ НАЈБОЉЕ УСПЕВА( КРОЗ ИГРУ, ЧИТАЊЕМ, СЛУШАЊЕМ , РЕШАВАЊЕМ ЗАДАТАКА ИЛИ КОМБИНАЦИЈОМ СВЕГА ТОГА);
-    ДОБРА ВЕЗА СЛИКА И РЕЧИ И КОРЕЛАЦИЈА СА ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА;
-    БОДОВАЊЕ И ДОЛАЖЕЊЕ ДО РЕЗУЛТАТА ЈЕ КОМПЛИКОВАНО И ОДВРАЋА ПАЖЊУ;
-    КАДА ПОГРЕШИ У РЕШАВАЊУ ЗАДАТКА НЕМА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , НЕГО ЈЕ СВЕДЕНО НА УЧЕЊЕ ПУТЕМ ПОКУШАЈА И ПОГРЕШАКА;
-    МНОГО ВИЗУЕЛНИХ ИНФОРМАЦИЈА НА ЕКРАНУ ШТО СУ ВЕЛИКИ ДИСТРАКТОРИ ПАЖЊЕ;
-    РЕЧНИК ТРЕБА ВИШЕ ПРИЛАГОДИТИ УЗРАСТУ УЗ КОРИШЋЕЊЕ ПРИМЕРЕНИХ ИНФОРМАТИЧКИХ ПОЈМОВА;


Данка Радосављевић
ОШ „Душан Јерковић“ Инђија

Задаци из Веселе математике 1 одговарају Плану и програму,  интересантни су и веома ангажују пажњу. Понуђени задаци код деце развијају логично мишљење и закључивање.


ОШ „Стеван Книћанин“ – Книћанин
Слађана Петровић
Јелка Маринковић
Смиља Миленовић

Анализирали смо Веселу математику 2 и област Сабирање са прелазом
(облик 37 + 8). Ушли смо у област Играмо се и одабрали да нам водитељ прича и забавља нас. Изабрали смо затим и ниво,игру и у оквиру игре тему. Допала нам се игра ,,Не љути се човече”.  Игру играју четири играча. За рад на задатцима дату су детаљна упутства водитеља и сваки наредни корак је пропраћен неким коментаром водитеља. Глас водитеља је јасан и даје детаљно упутство за игру говорећи нам колико смо поена добили,да ли је време истекло и када игра следећи играч.
У области забаве дати су пријатни звуци оглашавања животиња и разбијених предмета. Задатци су разноврсни,од повезивања,преко откривања броја,једначина па до текстуалних задатака. Тежина задатака је веома добра као и дато време за решавање задатка.


Основна школа „Јан Амос Коменски“ - КУЛПИН
Татјана Ковачова
Ана Коруниакова
Радослав Коларски
Овај ДВД диск са мултимедијалним програмима за наставу ученика нижих разреда основних школа које смо добили ради подизања квалитета наставе у основним школама је, (према  нашим проценама ), одлично урађен и може се користити у настави ( приликом увежбавања садржаја).
Изабрали смо програм Весела математика1 ( који покрива математику за 1 разред). Овај програм је богат лепим задацима прилагођеним узрасту. Задаци су графички и аудио-визуелно одлично урађени. Посебно су добро представљени нивои тежине задатака, где ученик сам утврђује свој ниво знања и подстиче се на даљу израду задатака.


Мариора Ђан Мунћан
Љана Жула
Ана Лотреан
ОШ.“3 октобар“Локва
Адријана Сфера ОШ  „Милош Црњански“ Иланџа
Ми смо изабрале да анализирамо програм из Свет око нас (први и други разред).
Програм је веома интересантан,одлично је осмишљен и урађен,прилагођен узрасту деце.Задаци су веома креативни,употпуњени одговарајућим сликама што деци на том узрасту омогучава да на очигледан начин дођу до знања.
Редослед задатака је такође добар јер води од лакшег ка тежем.Такве задатке постичу  ученике на размишљање и самостално извођење  закључака што доводи до развијања логичког мишљења.
Програм је веома забаван јер до знања стижу кроз игру,самостално или такмичећи се са другарима.Дете сам бира начин на који жели да стиче знања.
Јако нам се допало и то што програм садржи такве задатке ,јер су прилагођене индивидуалним способностима деце.Тако што свако дете може да изабере ниво који му одговара.Нивои су лепо насловљени и  не вређају личност детета.
Занимљиво је и то што ученици могу изабрати пропратне ефекте који их воде кроз програм.Радећи на овом програму ученици ће се пре свега забавити,а знамо да кроз игру  и забаву лакше ће савладати градиво,него кад им је све наметнуто.


БИЉАНА ВУЈОВИЋ
МИРЈАНА СТЕВАНОВИЋ
МИРЈАНА КОСАНОВИЋ
ОШ''МАТКО ВУКОВИЋ''
СУБОТИЦА
Образовни софтвер ''Весела наука'' је апсолутно позитивна новина у нашим школама. Ученици могу да увежбавају примену научених садржаја играјући се,  те уче без оптерећења.


Зора Миочиновић
ОШ"Душан Јерковић", Инђија
-Задаци су примерени узрасту уценика
-Прате наставни програм
-Писани су јасним математицким језиком
-Развијају логицко мисљење и закљуцивање
-Развијају способност за самосталан рад и осецај за одговорност
-Оспособљавају уценике да ресавају математицке проблем
-Оригиналним И занимљивим приступом код уценика побудјују осецај задовољства И радозналости


Основна школа: „ 10. Октобар“
Хоргош,  Карасова 14
Силвиа Никичић
Драгана Мурањи
Јасмина Марчета
-овај  софтверски производ је веома модеран, за децу прихватљив и занимљив начин да науче,увежбају или провере стечено знање из датог предмета. Садржаји програма су погодни  за рад на часовима у школи као и код куће.

Read 1739 times

Sa njim smo počeli

Najbolji i najpopularniji disk u Srbiji svih vremena - Najbolji disk na Sajmu knjige - Predstavnik Srbije na Prvom Svetskom Samitu Informatičkog Društva, Ujedinjene Nacije

 • Platite i preuzmite programe
  Platite i preuzmite programe

  Od odluke da kupite multimedijalni obrazovni program, preko downloada i plaćanja, pa sve do njegovog startovanja na vašem računaru može proći samo 5 minuta. Plaćanje možete ostvariti na 2 načina:

 • My Book Machine
  My Book Machine

  UDAHNITE ŽIVOT KNJIGAMA - Kreirajte pripreme za čas, mesečne ili godišnje planove, pomoćna nastavna sredstva, uputstva ili vežbe za rad na času ili kod kuće. Uz MBM Editor one neće imati samo tekstove i statične ilustracije već će biti „žive“, pune multimedijalnih zapisa, umetnutih podataka iz drugim programima, animacija, objekata ili celih Internet stranica, multimedijalnih vežbi i drugih interaktivnih datoteka. Naučite i učenike da kreiraju svoje knjige. U nastavku teksta otvorite neku od MBM knjiga ili pogledajte primer "pisanja" knjige.

 • Digitalne folije i Kreator Folija - Cene (sa velikim popustima)
  Digitalne folije i Kreator Folija - Cene (sa velikim popustima)

  O Kreatoru Folija i Digitalnim folijama znate već putno, a ovde ćemo samo objasniti cene i moguću uštedu.

  SVE CENE POGLEDAJTE U NASTAVKU TEKSTA...

 • Namena programa (po uzrastu korisnika)
  Namena programa (po uzrastu korisnika)

  Naši multimedijalni programi su namenjenim različitim grupama. U narednoj tabeli su navedene ciljne grupe za sve naše originalne programe.

  PREDŠKOLCI (VELIKI POPUST)

  PRVACI (VELIKI POPUST)

  DRUGACI (VELIKI POPUST)

  TREĆACI (VELIKI POPUST)

 • Namena programa (za predavače)
  Namena programa (za predavače)

  Pogledajte kako Vam Multisoft može pomoći u pripremi i izvođenju nastave. Ovde ćemo nabrojati sve programe koje možete koristiti (po predmetima i uzrastima)