Print this page

Digitalne folije

Rate this item
(1 Vote)

Brže, bolje, lepše, jeftinije - umesto grafoskopa

Za sve nastavnike smo pripremili veliki broj diskova sa folijama koje su jeftinije od onih koje koristite sa grafoskopima. I sigurni smo da će diskovi iz fizike, hemije, biologije, matematike i drugih prirodnih, ali i društvenih, predmeta olakšati i unaprediti nastavu u našim školama. Nove folije pravite koristeći Kreator Folija, a sve folije "puštate" programom Projektor Folija. Projektor Folija je besplatan program i dobijate ga uz svaki kupljen paket gotovih folija iz bilo kog predmeta.

 

 

 

Iz gornjeg primera vidite da se jedan set folija sastoji iz više pojedinačnih folija koje možete prikazivati pojedinačno ili u bilo kakvoj kombinaciji. Radi boljeg pregleda u galerijama su prikazani kompletni setovi folija (od 1 ili više folija). S obzirom da je svaka ilustracija urađena u visokoj rezoluciji, one se u nastavi mogu zumirati bez gubljenja kvaliteta. Pored zumiranja možete koristiti i više alata (koje nemate u Power Pointu ili sličnim prezentacionim programima). Kompletnu priču o Kreatoru i Projektoru Folija sa poređenjem korišćenja u odnosu na grafoskope i Power Point možete pogledati ovde.

 

 

 

Svi tekstovi mogu biti prekriveni radi postepenog uvođenja u problematiku ili ispitivanja Svi tekstovi mogu biti i otkriveni. Kreatorom Folija ih možete editovati po želji i zapamtiti kao svoj novi projekat.
Mnogbrojni alati kao marker, strelice, linije, poligoni itd omogućavaju lakše isticanje detalja. Baterijska lampa je još jedan od načina naglašavanja detalja. Svaki vaš potez ili specifične kombinacije folija možete zapamtiti radi narednog predavanja.

Uz većinu diskova sa pripremljenim folijama dobijate i pripreme za predavanja u pdf formatu, a na nekim čak i pripremljene testove.

Kupovinom diskova škola dobija licencu za korišćenje i prepravljanje folija isključivo za svoje potrebe na svim računarima u školi.

Svi naši programi urađeni su na srpskom jeziku, sve naše folije i helpovi takođe. Na svakom disku se nalaze i filmovana objašnjenja korišćenja Kreatora Folija i Projektora Folija.

Read 1786 times